Wie is ons?

“Die Wingerd” is ‘n Geloofsfamilie in die Noordelike voorstede van Kaapstad. Ons wil graag vir Afrikaanssprekendes ‘n Bybelgefundeerde en Christusgesentreerde geestelike tuiste bied, veral in die tyd van verwarring.

Die doel van ons byeenkomste is Bybelse dissipelskap, liefdevolle gemeenskap en wedersydse aanmoediging. Ons wil graag ‘n huislike atmosfeer skep waar Christene mekaar beter kan leer ken en versorg.

God word verheerlik as gelowiges meer soos Christus word en as ongelowiges in God se koninkryk ingebring word. Bybelse gemeenskap sluit dus in die idee van ‘n aktiewe vennootskap vir die bevordering van die evangelie en die opbou van gelowiges.

Ons nooi jou hartlik uit om saam met ons te groei in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus.

Vertel jou vriende wat in Kaapstad woon van ons en moedig hulle aan om by ons aan te sluit.

Ons verwysings:
Jy kan die volgende persone of bedieninge kontak om meer oor ons leer en karakter uit te vind.

Tafelberg Gemeente, Dr Chris Saayman, http://www.tafelbergkerk.co.za/
Scriptura Gereformeerde Bediening, http://www.scriptura.co.za/
Ad Lucem, Rudolph Boshoff, https://adlucem.co/

DIE WINGERD
Donderdae om 19h30,
22 Geneva Singel, Uitzicht, Durbanville.
Tel: +27 (82) 990 2359 (Jaco de Beer)
Epos: dbeerj@gmail.com